Internetveikala pirkšanās-pārdošanas noteikumi

I.  Vispārīgi noteikumi

 1. Aprangazvejybai.lt internetveikala (turpmāk tekstā - "Veikals") noteikumi (turpmāk "Noteikumi") attiecas uz Klientu veicot pasūtījumu Aprangazvejybai.lt internetveikalā.
 2. Aprangazvejybai.lt ir tiesības koriģēt internetveikala noteikumus. Klientam veicot pasūtījumu spēkā ir veikšanas brīdī piemērojamie noteikumi (norādīti pie pasūtījuma).
 3. Klientam nav dota iespēja pasūtīt preces Aprangazvejybai.lt Veikalā, ja viņš nav iepazinies ar veikala noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem, ja viņš apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem pirms Preču pasūtīšanas, atzīmējot lodziņu "Es piekrītu Preču pārdošanas noteikumiem". Gadījumos, kad Klients pilnībā vai daļēji nepiekrīt visiem vai dažiem Noteikumiem, viņš neveic pasūtījumu elektroniski Aprangazvejybai.lt, pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un bez nosacījumiem piekritis visiem Veikala noteikumiem.
 4. Aprangazvejybai.lt ir atbrīvots no atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas no tā, ka Klients, neatkarīgi no viņam piedāvātajiem ieteikumiem un saviem pienākumiem, nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, pat ja viņam ir dota šāda iespēja.

II. Konfidencialitātes politika

 1. Ja Klients vēlas saņemt Aprangazvejybai.lt informācijas ziņojumus, Klientam tiek dota iespēja izvēlēties saņemt šādus paziņojumus.
 2. Sīkfails ir mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts personai, kas apmeklē vietni, kas savienojas ar vietni un ir īslaicīgi saglabāts šajā ierīcē. Nākamās vietnes apmeklējuma laikā jūsu pārlūkprogramma lasīs sīkfailu un atgriezīs informāciju atpakaļ uz vietni vai objektu. Sīkdatņu vietnē apkopotā informācija palīdz identificēt vietnes apmeklētāju, saglabāt vietnes apmeklējuma vēsturi un attiecīgi pielāgot saturu. Sīkfaili vietnē Aprangazvejybai.lt: nodrošina konsekventu tīmekļa vietnes funkcionalitāti, nodrošina produktu grozu pielāgošanu, piedāvā preces, vāc lapas apmeklētāju statistiku. Lai dzēstu visus datorā saglabātos sīkfailus, lūdzu, skatiet pārlūkprogrammas ražotāja instrukcijas, pārlūkprogrammas izvēlnē noklikšķinot uz "Palīdzība". Piezīme: mūsu sīkfailu dzēšana neļaus piekļūt dažām mūsu vietnes funkcijām.
 3. Pasūtot preces, jānorāda Klienta personas dati, kas nepieciešami preču piegādei - vārds; uzvārds; adrese, uz kuru prece tiks piegādāta; tālruņa numurs; citi, dati, kas nepieciešami piegādei. Aprangazvejybai.lt apstiprina, ka šādi dati tiks izmantoti tikai pasūtīšanas un piegādes nolūkos. Aprangazvejybai.lt apņemas neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot Aprangazvejybai.lt partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Klienta pasūtījuma veikšanu vai izpildi. Jebkuri citi izņēmumi attiecībā uz Klienta personiskās informācijas izpaušanu trešajām personām vienmēr ir jāapstiprina ar Klientu. Visos citos gadījumos jebkurus Klienta personas datus var izpaust trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
 4. Reģistrējoties Aprangazvejybai.lt veikalā un pasūtot preces, Klients apņemas saglabāt un neatklāt savus pievienošanās datus. Kā arī Klients apliecina, ka viņš ir pilngadīgs un viņam ir tiesības pasūtīt preces Aprangazvejybai.lt veikalā. Gadījumā, ja Klients atklāj savu pievienošanās informāciju, Aprangazvejybai.lt tiek atbrīvots no jebkādas saistītās atbildības.
 5. Iepazīstoties ar Noteikumiem, Klients apliecina, ka tiek informēts, ka esot Aprangazvejybai.lt veikalā, viņa datoram būs pievienoti sīkfailu faili (faili, kas nosūtīti no tīmekļa servera).
 6. Aprangazvejybai.lt apstiprina, ka cenšas izmantot vismodernākās tehnoloģijas savu klientu personas datu aizsardzībai.

III. Pasūtījuma izveidošanas noteikumi un nosacījumi

 1. Klients , apmeklējot Veikala tīmekļa vietni,  izvēlas sev vēlamās preces. Pamatojoties uz savu izvēli, tiek veidots preču grozs.
 2. Kad ir izveidots iepirkumu grozs, Klientam jāievada izvēlēto preču piegādei nepieciešamie dati: viņa vārds, uzvārds, adrese, uz kuru preces tiks piegādātas, telefons un papildu informācija, kas var būt saistīta ar pasūtīto preču piegādi. Aprangazvejybai.lt apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi preču pārdošanai un piegādei, nepārkāpjot personas datu aizsardzības likumu, kas norādīts Lietuvas Republikas tiesību aktos.
 3. Klients izvēlas vienu no iespējamiem norēķinu veidiem Aprangazvejybai.lt veikalā (sīkāku informāciju skatīt Noteikumu IV sadaļā).
 4. Pēdējais logs parāda visus Klienta sniegtos datus, pirms Klients tos apstiprina, ir jāpārliecinās, ka sniegtie dati būtu pareizi un atbilstoši viņa / viņas vēlmēm. Klientam ir iespēja labot kļūdainos datus pirms pasūtījuma nosūtīšanas uz Aprangazvejybai.lt. Klientam ir arī dota iespēja pielāgot personas datus, kas nepieciešami preču piegādei pēc pasūtījuma iesniegšanas. Klientam nav dota iespēja apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kamēr viņš / viņa atzīmē, ka ir iepazinies ar Aprangazvejybai.lt veikala noteikumiem. Gadījumā, ja Klients nav iepazinies ar Veikala noteikumiem pirms Preču izvēles, viņam tas jādara pirms viņa pasūtījuma un tajā ietverto datu apstiprināšanas.
 5. Pēc tam, kad Klients apstiprina pasūtījumu, viņš tiek nosūtīts uz Aprangazvejybai.lt. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu no brīža, kad to saņem Aprangazvejybai.lt. Vienlaikus tiek noslēgts līgums starp Klientu un Aprangazvejybai.lt. Tomēr līgums uzskatāms par izpildāmu tikai no brīža, kad Aprangazvejybai.lt saņem apstiprinājumu no Klienta izvēlētās bankas (ja tiek izvēlēts maksājums internetbankā) par piegādājamo preču norēķinu; norēķinoties ar bankas pārskaitījumu, līgums tiek uzskatīts par izpildāmu, kad ir saņemts Klienta maksājums; ja maksājums tiek veikts ar skaidru naudu preci seņemot vai ar norēķinu karti - līgums tiek uzskatīts par izpildāmu no brīža, kad klients apliecina savu pasūtījumu Aprangazvejybai.lt veikalā.
 6. Kad Klients veic pasūtījumu, Aprangazvejybai.lt sistēma automātiski nosūta Klientam e-pastu, norādot pasūtītās preces un Klienta sniegtos datus.
 7.  Saņemot no bankas paziņojumu, ka Klients ir veicis maksājuma par precēm, kas tika iegādātas no Veikala, Klientam tiek nosūtīts ziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Par Klienta un Aprangazvejybai.lt līguma noslēgšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad saņemts paziņojums no Bankas.
 8. Klienta veiktais pasūtījums tiek glabāts Aprangazvejybai.lt datu bāzē, pamatojoties uz Lietuvas Republikas likumdošanas prasībām par šādu datu glabāšanas laiku.
 9. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un bez nosacījumiem piekritis visiem Veikala noteikumiem un nosacījumiem, iesniedzot pasūtījumu, tāpat kā ar visiem pārējiem pie pasūtījuma norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
 10. Līgums tiek noslēgts un pildīts valsts valodā.

IV. Garantijas

 1. Katra produkta īpašības tiek norādītas pie konkrētās preces.  
 2. Klients apliecina, ka ir iepazinies ar to, ka Veikalā norādītās preces var netbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai, balstoties uz lietojamo monitoru īpašībām.
 3. Klients piekrīt, ka, iesniedzot pasūtījumu elektroniski Veikalā, viņš apņemas samaksāt par precēm pasūtījumā norādītajā kārtībā.
 4. Cenas veikalā un pasūtījumā ir norādītas valsts valūtā ar PVN.
 5. Aprangazvejybai.lt pārdod preces, kas atbilst pasūtījuma nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt nekavējoties par to paziņot Aprangazvejybai.lt pa tālruni vai e-pastu. Aprangazvejybai.lt apņemas veikt visus pasākumus, lai novērstu esošos trūkumus, ja tos izraisīja Aprangazvejybai.lt vai trešās personas, kas rīkojās Aprangazvejybai.lt vārdā. Ja Aprangazvejybai.lt attiecīgā , ar Klientu apstiprinātā, laikā trūkumus nenovērš, Klientam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības Lietuvas Republikas Civilkodeksa noteiktajā kārtībā.  
 6. Aprangazvejybai.lt saistības attiecībā uz precēm (a) Gadījumos, kad konkrētam priekšmetam ir noteikts konkrēts lietošanas termiņš, Aprangazvejybai.lt apņemas pārdot šādas preces: (b) Klientam tā, lai viņam būtu reāla piekļuve precēm pirms termiņa beigām. c) Aprangazvejybai.lt apņemas piegādāt atbilstošas kvalitātes preces atbilstoši pasūtījuma prasībām. d) Aprangazvejybai.lt apņemas sniegt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Aprangazvejybai.lt nav atbildīgs par gadījumiem, kad nodoto preču daudzums nav pareizs, jo Klients ir nepareizi norādījis daudzumu veicot pasūtījumu Aprangazvejybai.lt. e) Aprangazvejybai.lt vienmēr sniedz Klientam preču klāstu, kas atbilst pasūtījumā noteiktajiem kritērijiem. f) Gadījumos, kad pasūtījumā ir norādīts komplekts, Aprangazvejybai.lt apņemas nodrošināt visus komplektā iekļautos priekšmetus. g) Preces piegādā iepakojumā atkarībā no to veida, lai preces būtu piemērotas lietošanai.

V. Maksājumu kārtība un noteikumi

 1. Klients maksā par pasūtītām precēm vienā no Aprangazvejybai.lt veikalā norādītajiem veidiem: ar bankas pārskaitījumu.
 2. Ja Klients ir izvēlējies vienu no tiešsaistes maksāšanas metodēm, viņš apņemas samaksāt par pasūtītajām precēm nekavējoties.

VI. Preču atgriešana

 1. Klientam tiek dota iespēja mainīt viņam piedādātās preces pret citām līdzvērtīgām precēm pēc formas, krāsas, modeļa vai neatbilstošo preci atgriezt.
 2. Šādas tiesības Klients var izmantot 30 dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža. Šī Klienta tiesības ir saistītas ar to, ja Klients nav apmierināts ar attiecīgās preces izmēriem, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju.
 3. Preču apmaiņa un atgriešana ir iespējama tikai tad, ja preces, kas tiek mainītas vai atgriestas, atbilst šādām prasībām: a) nav izmantotas; b) nav bojātas; c) ir saglabātas preču patēriņa īpašības; d) nav zaudējušas savu komerciālo izskatu.
 4.  Iepakojuma izmaiņas, kas nepieciešamas, lai pārbaudītu preci, netiek uzskatīti par bojājumiem vai komerciāla izskata zaudēšanu. Visos gadījumos preces ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā.
 5. Atgriežot preces Aprangazvejybai.lt fiziskajos veikalos (ja valstī ir Aprangazvejybai.lt fiziskais veikals), jums vienmēr jāiesniedz Aprangazvejybai.lt pirkuma dokumenti.
 6. Pašlaik preču apmaiņu un atgriešanu reglamentē Mazumtirdzniecības noteikumi, ko 2014. gadā apstiprinājusi Lietuvas Republikas valdība. 22. jūlijā ar Nr. 738. Šo noteikumu 17. punkts ietver to preču sarakstu, kuras var mainīt vai atgriezt tikai ar pārdevēja piekrišanu, piemēram: a) parfimērijas un kosmētikas līdzekļi; b) bērnu apģērbi; c) vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļa, naktskrekli, pidžamas un tamlīdzīgi izstrādājumi; d) krūšturi, korsetes un tamlīdzīgi izstrādājumi; e) iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas nozares izstrādājumi; f) zeķubikses, zeķes un tamlīdzīgi izstrādājumi; g) rotaļlietas un spēles izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus, un citas preces, kā noteikts Mazumtirdzniecības noteikumu 17. punktā.
 7. Preču maiņa vai atgriešana tiek veikta pēc Klienta atgriešanas veidlapas aizpildīšanas, kurā jānorāda, kas jāatgriež vai jāmaina, un atgriešanas vai maiņas iemesls.
 8. Gadījumos, kad preces tiek mainītas, un apmaiņas laikā rodas cenu starpība, kad jaunais produkts ir dārgāks nekā atgrieztās preces, Klientam ir jāpiemaksā Aprangazvejybai.lt cenu atšķirība. Gadījumos, kad preces tiek mainītas un rodas cenu starpība, kad jaunais produkts ir lētāks nekā atgrieztā prece, Aprangazvejybai.lt šādu cenu starpību atgriež Klientam.
 9. Gadījumos, kad Aprangazvejybai.lt nav preču, kas piemērotas maiņai, Klientam tiek atmaksāta samaksātā summa, ieskaitot piegādes cenu. Aprangazvejybai.lt nav pienākuma atgriezt Klientam papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar to, ka klients ir skaidri izvēlējies citu piegādes veidu, nevis lētāko, ko piedāvāja Aprangazvejybai.lt.
 10. Preces var mainīt vai atgriezt tikai tad, ja tās atbilst šo noteikumu 3. daļas prasībām. Samaksātā summa tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 dienas pēc kompensācijas veidlapas aizpildīšanas.
 11. Gadījumā, ja pircējs iegādājas preces ar kvalitātes trūkumu, pircēja prasības par kvalitātes defektiem var tikt iesniegtas pārdevējam 1 mēneša garantijas laikā. Pircējam ir tiesības pieprasīt no pārdevēja 1 mēneša garantijas laikā: 1) novērst defektus bez maksas (preces labošana); 2) bez maksas aizstāt nepiemērotas kvalitātes preces ar labas kvalitātes precēm; 3) samazināt preču cenu vai 4) vienpusēji izbeigt līgumu un pieprasīt atgriez par precēm samaksāto cenu (Civilkodeksa 6.363. Panta 7. punkts).

VII. Preču piegāde

 1. Aprangazvejybai.lt apņemas piegādāt preces Klientam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Klientam nosūtīts pasūtījuma izpildes apstiprinājums. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad Aprangazvejybai.lt noliktavā nav nepieciešamo preču un Klients tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Vienlaikus Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Aprangazvejybai.lt apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un vienoties par preču piegādi.
 2. Klientam nekavējoties jāpaziņo Aprangazvejybai.lt pa e-pastu, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā, salocītā vai citādi bojātā iepakojumā; arī gadījumos, kad sūtījumā ir nonākušas nepasūtītās preces vai neatbilstošs preču daudzuma, nepilnīgs preču komplekts, nepareiza izmēra preces.
 3. Gadījumos, kad Klients, saņemot preces, konstatē, ka sūtījumam nav pilnīga preču komplekta vai piegādātā prece nav atbilstoša izmēra vai krāsas, Klientam nekavējoties jāinformē Aprangazvejybai.lt.

VIII. Citi noteikumi

 1. Visi ziņojumi Aprangazvejybai.lt jāiesniedz pa e-pastu Klientu apkalpošanas nodaļai (meklēt kontaktus veikala sadaļā „Kontakti”).
 2. Līgums starp Klientu un Aprangazvejybai.lt tiek noslēgts un izpildīts valsts valodā.

X. Strīdu izšķiršanas un EGS platforma

 1.  Lai iesniegtu sūdzību, Klients iesniedz pieteikumu tieši Aprangazvejybai.lt caur savu kontu vai nosūtot informāciju pa e-pastu info@aprangazvejybai.lt.
 2. Ja Klients nav apmierināts ar Aprangazvejybai.lt galīgo atbildi, viņš / viņa var vērsties Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības iestādē, adresē Vilniaus iela 25, 01402 Viļņa, Lietuva, e-pasts service@vvtat.lt, tālrunis 852626751, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt, tās teritoriālajās nodaļās vai aizpildot pieteikuma veidlapu EGS platformā: http://ec.europa.eu/odr/
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 2013/11 / ES par alternatīvu strīdu izšķiršanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr ./EK 524/2013 par elektronisko patērētāju strīdu izšķiršanu Eiropas Komisija ir izstrādājusi elektronisko patērētāju strīdu izšķiršanas platformu: http://ec.europa.eu/odr/.
 4. Lietuvā EGS platforma nodrošina neatkarīgus, objektīvus, pārredzamus, efektīvus, ātrus un godīgus tiešsaistes strīdus starp tirgotājiem Eiropas Svienībā. EGS platforma ir viegli lietojama un var tikt savienota ar visu veidu ierīcēm. Platforma ir daudzvalodu. Tā nodrošina automātisku tulkošanas pakalpojumu, lai palīdzētu atrisināt strīdus starp personām, kas reģistrētas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lietuvas Patērētāju tiesību aizsardzības iestāde ir noteikta kā kontaktpunkts šai EGS platformai, kas sniedz palīdzību visām strīda pusēm jebkurā strīdu izšķiršanas stadijā.